Digital Feedback

Thông báo bảo mật: 
Thông tin được cung cấp trong khảo sát này được coi là một hồ sơ công khai và có thể bị tiết lộ công khai. Để biết thêm thông tin, xem Đạo luật hồ sơ công cộng, RCW Chương 42.56. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi quản lý thông tin của bạn, hãy xem Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi.
Thành phố hiện đang thực hiện một nghiên cứu khả thi để xác định xem việc xây dựng nắp trên I-5 từ Denny Way đến Madison Street ở Downtown có khả thi hay không.

Tất cả những câu trả lời của cộng đồng sẽ giúp cho sự phân tích và thông báo. Tất cả các câu hỏi trong khảo sát này là tùy chọn và ẩn danh.

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Danielle tại Sở Hàng xóm Seattle, Danielle.Friedman@seattle.gov, 206-256-5973.

Question Title

* 1. Làm thế nào bạn biết đến nghiên cứu này?

Question Title

* 2. Nếu "vùng đất" mới này được xây dựng, bạn muốn nhìn thấy những cơ hội hay mục đích sử dụng nào?

Question Title

* 3. Làm thế nào để thành phố đảm bảo khu đất trong này được chào đón bạn và cộng đồng của bạn?

Question Title

* 4. Có điều gì làm bạn lo lắng về dự án tiềm năng này không?

Question Title

* 5. Bạn sống hay làm việc ở Seattle?

Question Title

* 6. Có điều gì khác bạn muốn chia sẻ không?

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đưa ra phản hồi của mình về Nghiên cứu khả thi nắp I-5. Để cập nhật thông tin mới nhất, vui lòng truy cập trang web Nghiên cứu khả thi của Nắp I-5. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Danielle tại Danielle.Friedman@seattle.gov.

T